Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 01/DV/2022 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 16.03.2022 JYSK s.r.o. Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
Zmluva Dodatok č. 6 k zml. č. 11-4-16899 zo dňa 24.9.2020 Dodatok k poistnej zmluve 274,87 s DPH 17.12.2021 Union poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
Zmluva Dodatok č. 4 k mandátnej zmluve zo dňa 1.1.2018 Mandátna zmluva (zml. o právnej pomoci) odmenapodľaVyhl.MSSRč.655/2004Z.z. s DPH 13.12.2021 JUDr. Marta Petríková, advokát SR Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
Zmluva 02/2021/P Zmluva o nájme nebytových priestorov 37.09/deň s DPH 25.10.2021 Marián Jurkovský MAJOTERM Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
Zmluva zo dňa 12.10.2021 Rámcová kúpna zmluva 75,00 s DPH 12.10.2021 Hilti Slovakia spol.s.r.o. Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve č. 03/2021/T Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 11.10.2021 Súkromná spojená škola Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
Zmluva Dodatok č. 5 k zml. č. 11-4-16899 zo dňa 24.9.2020 Dodatok k poistnej zmluve s DPH 05.10.2021 Union poisťovňa, a.s. Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
Zmluva 42077133 Zamestnávateľská zmluva s DPH 01.10.2021 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
Zmluva 120001536 Zamestnávateľská zmluva s DPH 30.09.2021 UNIQA d.d.s., a.s. Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
Zmluva 2/2021 Zmluva na upratovacie práce-dezinfekcia priestorov 522.-/mesiac s DPH 30.09.2021 CHEMEKO, spol. s.r.o. Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
Zmluva Zmluva o dielo zo dňa 30.9.2021 Zmluva na zhotovenie projektovej dokumentácie s DPH 30.09.2021 Ing. Jozef Trebuňa-JT Ateliér-projekčná a realitná kancelária Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
Zmluva PO2295 Zamestnávateľská zmluva s DPH 21.09.2021 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
Zmluva 02/2021/T Zmluva o nájme nebytových priestorov 9.50/hod. s DPH 21.09.2021 Miloš Marhefka Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
Zmluva 03/2021/T Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 17.09.2021 Súkromná spojená škola Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
Zmluva 07/DV_PP/2021 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 02.09.2021 Volvo Group Slovakia, s.r.o. Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
Zmluva Dod. č. 3 k Zmluve o DV č. 7/2019/DV Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 30.08.2021 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
Zmluva 18/DV/2021 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 25.08.2021 EUROCAMP, s.r.o. Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
Zmluva Dodatok č. 4 k zml. č. 11-416899 zo dňa 24.9.2020 Dodatok k poistnej zmluve s DPH 09.08.2021 Union poisťovňa, a.s. Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
Zmluva zo dňa 30.7.2021 Zmluva o spolupráci s DPH 30.07.2021 Eurocamp, s.r.o. Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
Zmluva 288/143/21Pv Zmluva o dodávke vody-aktualizácia s DPH 14.07.2021 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1886