• Náhradné voľno - tlačivo

    • tlačivo k náhradnému voľnu - verzia na vytlačenie:

     NV.docx

      

      

     DOHODA o čerpaní  NÁHRADNÉHO VOĽNA

                                                                                                     

                                                                                               osobné číslo: __________

     Priezvisko, meno, titul ________________________________________________

     uzatvárajú dohodu o čerpaní náhradného voľna v počte _________ hodín

     od ____________________________ do _________________________

     vrátane, t. j. ______________pracovných dní

     skutočný nástup na náhradné voľno ____________________________

     nástup do zamestnania po náhradnom voľne _____________________

     z náhradného voľna sa skutočne čerpalo _____________pracovných hodín/dní.

      

     zamestnanec _________________ zamestnávateľ ________________________