• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Učiteľ nemeckého jazyka - UKONĆENÉ VÝBEROVÉ KONANIE

   • Úväzok:
    Plný pracovný úväzok / pracovný čas 37,5 hod
    Dátum nástupu:
    14.10.2021
   • Požiadavky:
    kvalifikačné predpoklady:
    Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
    - vysokoškolské vzdelanie II.stupňa príslušného odboru

    požadované doklady:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
    • profesijný životopis
    • doklady o vzdelaní
    • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

    iné súvisiace požiadavky:
    • znalosť práce s PC
    • flexibilita
    • komunikatívnosť

    Termín podania žiadosti:
    Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie UČITEĽ NJ“ posielajte na adresu školy, alebo emailom v termíne do 10.10.2021. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 12.10.2021

    e-mail: rusnackova@sospp.edupage.org
  • Majster odbornej výchovy - MURÁR - UKONČENÉ VÝBEROVÉ KONANIE

   • Úväzok:
    Plný pracovný úväzok / pracovný čas 37,5 hod
    Dátum nástupu:
    22.09.2021
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné predpoklady:
    Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov - úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom - murár, doplňujúce pedagogické štúdium

    Požadované doklady:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
    • profesijný životopis
    • doklady o vzdelaní
    • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

    Iné súvisiace požiadavky:
    • znalosť práce s PC
    • flexibilita
    • komunikatívnosť

    Termín podania žiadosti:
    Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie MURÁR“ posielajte na adresu školy, alebo emailom v termíne do 17.09.2021. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 20.9.2021.

    Adresa školy:
    Stredná odborná škola remesiel a služieb
    Okružná 761/25
    Poprad 05801

    e-mail: rusnackova@sospp.edupage.org
  • Majster odbornej výchovy - INŠTALATÉR / UKONČENÉ VÝBEROVÉ KONANIE

   • Úväzok:
    Plný pracovný úväzok / pracovný čas 37,5 hod
    Dátum nástupu:
    13.09.2021
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné predpoklady:
    Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov - úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom - inštalatér, doplňujúce pedagogické štúdium

    Požadované doklady:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
    • profesijný životopis
    • doklady o vzdelaní
    • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

    Iné súvisiace požiadavky:
    • znalosť práce s PC
    • flexibilita
    • komunikatívnosť

    Termín podania žiadosti:
    Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie INŠTALATÉR“ posielajte na adresu školy, alebo emailom v termíne do 09.09.2021. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 10.9.2021.

    Adresa školy:
    Stredná odborná škola remesiel a služieb
    Okružná 761/25
    Poprad 05801

    e-mail: rusnackova@sospp.edupage.org
  • Učiteľ - odborných strojárskych predmetov - UKONČENÉ VÝBEROVÉ KONANIE

   • Úväzok:
    Plný pracovný úväzok / pracovný čas 37,5 hod
    Dátum nástupu:
    21.09.2020
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné predpoklady:
    • Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s odborom strojárskym

    Požadované doklady:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
    • profesijný životopis
    • doklady o vzdelaní
    • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

    Ďalšie požiadavky:
    • flexibilita
    • komunikatívnosť,
    • pracovitosť

    Termín podania žiadosti:
    • žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie UČITEĽ ODB. PREDMETOV“ posielajte na adresu školy, alebo emailom v termíne do 16.9.2020. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 18.9.2020

    Adresa školy:
    Stredná odborná škola remesiel a služieb
    Okružná 761/25
    058 01 Poprad

    Kontakt:
    tel.: 052/7721876 - riaditeľ Mgr. Vasil Kuzmiak
    e-mail: sos.okruzna@gmail.com
  • Majster odbornej výchovy - TESÁR - UKONČENÉ VÝBEROVÉ KONANIE

   • Úväzok:
    plný pracovný úväzok / pracovný čas 37,5 hod
    Dátum nástupu:
    10.9.2020
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné predpoklady:
    • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom - tesár a doplnkové pedagogické štúdium
    • vysokoškolaské vzdelanie I. stupňa v príslušnom odbore a doplnkové pedagogické štúdium

    Požadované doklady:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
    • profesijný životopis
    • doklady o vzdelaní
    • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konaniav v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Ďalšie požiadavky:
    • znalosť práce s PC
    • flexibilita
    • komunikatívnosť, praktické myslenie
    • pracovitosť

    Termín podania žiadosti:
    Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie TESÁR“ posielajte na adresu školy, alebo emailom v termíne do 4.9.2020. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 7.9.2020

    Adresa školy:
    Stredná odborná škola remesiel a služieb
    Okružná 761/25
    058 01 Poprad
    Kontakt:
    tel.: 052/7721876 - riaditeľ Mgr. Vasil Kuzmiak
    e-mail: sos.okruzna@gmail.com
  • Vychovávateľ / školského internátu - UKONČENÉ VÝBEROVÉ KONANIE

   • Úväzok:
    Plný pracovný úväzok
    Dátum nástupu:
    24.09.2018
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné požiadavky:
    - úplné stredné odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa podľa požadovanej kvalifikácie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

    Ďalšie požiadavky:
    - znalosť práce s PC
    - flexibilita
    - komunikatívnosť

    Požadované doklady:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
    • profesijný životopis
    • doklady o vzdelaní
    • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

    Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie VYCHOVÁVATEĽ“ posielajte na adresu školy, alebo emailom v termíne do 20.09.2018.

    Adresa školy:
    Stredná odborná škola remesiel a služieb
    Okružná 761/25
    058 01 Poprad
    Kontakt:
    tel.: 052/7721876 - riaditeľ Mgr. Vasil Kuzmiak
    e-mail: sos.okruzna@gmail.com
  • Učiteľ slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka - UKONČENÉ VÝBEROVÉ KONANIE DŇA 05.11.2013

   • Úväzok:
    22 hodín priamej vyučovacej povinnosti (plný úväzok)
    Dátum nástupu:
    ihneď po výberovom konaní, pracovný pomer na dobu určitú: do 30.06.2014
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, aprobácia slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk (v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z.)
    Ďalšie požiadavky: základné znalosti ovládania PC, komunikatívnosť
    Požadované doklady:
    - žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi,
    - profesijný životopis,
    - doklady o vzdelaní.

    Žiadosti s potrebnými dokladmi s označením "výberové konanie Sj, Nj" posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 04.11.2013. Výberové konanie sa bude konať 05.11.2013 o 10:00 h. v riaditeľni školy.
    Adresa školy:
    Stredná odborná škola
    Okružná 761/25
    058 01 Poprad
    Kontakt: 052/7721876, e-mail: riaditel@sos-pp.vucpo.sk, Mgr. Vasil Kuzmiak, riaditeľ školy
  • Ukončené výberové konanie !!! !!! Do 11.09.2014 !!! Kategória: Učiteľ odborných stavebných predmetov Podkategória: Učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

   • Úväzok:
    22 hodín priamej vyučovacej povinnosti (plný úväzok)
    Dátum nástupu:
    od 16.09.2014 - pracovný pomer na dobu určitú do 30.06.2015
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - absolvent stavebnej fakulty, pedagogické vzdelanie vítané ( v súlade s Vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z.z.)
    Ďalšie požiadavky: znalosť ovládania PC, komunikatívnosť
    Požadované doklady: - žiadosť do zamestnania (motivačný list, profesijný životopis) s vašimi kontaktnými údajmi (tel., e-mail)
    - doklady o vzdelaní
    Žiadosť s kópiami požadovaných dokladov s označením "Výberové konanie STAVBÁR" posielajte na adresu školy, alebo osobne doručte na sekretariát školy alebo zasielajte e-mailom v termíne do 11.09.2014 do 12:00 h.. Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.09.2014, o čom budete informovaní všetci záujemcovia o zamestnanie telefonicky alebo e-mailom.
    Kontakty: Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad
    tel.: 052/7721876 - riaditeľ Mgr. Vasil Kuzmiak
    e-mail: riaditel@sos-pp.vucpo.sk alebo soustavpp@sinet.sk
  • Majster odbornej výchovy - INŠTALATÉR / UKONČENÉ VÝBEROVÉ KONANIE DŇA 14.08.2017

   • Úväzok:
    Plný pracovný úväzok
    Dátum nástupu:
    04.09.2017
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné požiadavky:
    - úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom - inštalatér
    - doplňujúce pedagogické štúdium
    Ďalšie požiadavky:
    - znalosť práce s PC
    - flexibilita
    - komunikatívnosť

    Požadované doklady:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
    • profesijný životopis
    • doklady o vzdelaní
    • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

    Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie INŠTALATÉR“ posielajte na adresu školy, alebo emailom v termíne do 14.08.2017. O výberovom konaní budete informovaní všetci záujemcovia o zamestnanie telefonicky alebo e-mailom.

    Adresa školy:
    Stredná odborná škola
    Okružná 761/25
    058 01 Poprad
    Kontakt:
    tel.: 052/7721876 - riaditeľ Mgr. Vasil Kuzmiak
    e-mail: sos.okruzna@gmail.com
  • Vychovávateľ / školského internátu - UKONČENÉ VÝBEROVÉ KONANIE DŇA 17.09.2017

   • Úväzok:
    Plný pracovný úväzok
    Dátum nástupu:
    d 01.10.2017 do 31. 08. 2018
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné požiadavky:
    - úplné stredné odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa podľa požadovanej kvalifikácie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

    Ďalšie požiadavky:
    - znalosť práce s PC
    - flexibilita
    - komunikatívnosť

    Požadované doklady:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
    • profesijný životopis
    • doklady o vzdelaní
    • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

    Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie VYCHOVÁVATEĽ“ posielajte na adresu školy, alebo emailom v termíne do 17.09.2017

    Adresa školy:
    Stredná odborná škola
    Okružná 761/25
    058 01 Poprad
    Kontakt:
    tel.: 052/7721876 - riaditeľ Mgr. Vasil Kuzmiak
    e-mail: sos.okruzna@gmail.com
  • ÚDRŽBÁR - KURIČ / UKONČENÉ VÝBEROVÉ KONANIE DŇA 24.01.2018

   • Úväzok:
    Plný pracovný úväzok
    Dátum nástupu:
    01.02.2018
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné požiadavky:
    - ukončené odborné vzdelanie, zameranie vodoinštalatér, elektrikár, strojár a podobne.

    Ďalšie požiadavky:
    - dostatočná prax v obdobnej pozícií
    - držiteľ kuričského preukazu
    - vodičský preukaz skupiny B
    - zodpovednosť, dôveryhodnosť, samostatnosť, spoľahlivosť

    Požadované doklady:
    - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom
    - profesijný životopis
    - doklady o dosiahnutí vzdelania
    - súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Termín podania žiadosti:
    Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie - ÚDRŽBÁR“ posielajte na adresu školy, alebo zasielajte na e-mail: sos.okruzna@gmail.com v termíne do 24.01.2018.

    Adresa školy:
    Stredná odborná škola
    Okružná 761/25
    058 01 Poprad
    Kontakt:
    tel.: 052/7721876 - riaditeľ Mgr. Vasil Kuzmiak
    e-mail: sos.okruzna@gmail.com