• Podmienky stravovania

   • Stravu pre žiakov poskytuje externý dodávateľ.

    Strava sa vydáva v školskej jedálni v budove školy.

    PRIHLASOVANIE NA OBED:

    Lístky na stravovanie si žiak kupuje od personálu kuchyne.

    V deň obeda je možné prihlásiť sa na stravu do 7:30 hod. na tel. čísle 0910 154 130

    ODHLASOVANIE Z OBEDA:

    24 hodín dopredu alebo do 7:30 hod. v daný deň na tel. čísle 0910 154 130