Navigácia

Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania

V školskom roku 2018/2019 SOŠ remesiel a služieb organizuje Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania pre žiakov, ktorí nemajú ukončené základné vzdelanie (9. ročník ZŠ) a chcú nájsť lepšie uplatnenie na trhu práce. Prihlásiť sa môžete na sekretariáte školy.

V rámci vyučovania ...

Nedeľa 20. 1. 2019

REALIZÁCIA PROJEKTU S PODPOROU EURÓPSKEJ ÚNIE

Stredná odborná škola, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“.

Viac informácií o projekte: PROJEKT_SOS_Poprad.docx

       

- základné informácie

- kontaktné údaje úradu

- informácie o účele

Duálne vzdelávanie so spoločnosťou KAUFLAND

V školskom roku 2018/2019 je možnosť študovať u nás duálnou formou vzdelávania, čo znamená, že 50% štúdia žiaci absolvujú v škole a 50% v praxi, priamo na pracovisku.

 Duálne vzdelávanie so spoločnosťou BILLA

Duálne vzdelávanie poskytujeme v odbore Obchodný pracovník Duálne vzdelávanie ponúka množstvo benefitov - garanciu pracovného miesta, materiálne, finančné a motivačné benefity.

Duálne vzdelávanie so spoločnosťou DM drogérie markt

Študovať neznamená len sedieť nad knihami. Poď sa učiť, ako chutí skutočný život, v reálnom kontakte s ľuďmi!

Počet návštev: 2433633

Spojili sme sily a skrášlili našu školu...

Novinky

 • V pondelok 21. januára 2019 sa žiaci III.B a IV.A zúčastnia divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Odchod zo školy o 10.00 hod.

 • Žiaci našej školy sa dňa 15.1.2019 zúčastnili odbornej prednášky v oblasti prevencie pred ochorením AIDS. Prednášku viedla MUDr. Margita Imrišková z Oddelenía hygieny detí a mládeže a výchovy k zdraviu pôsobiacom pri Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade. Študenti sa dozvedeli množstvo informácií o chorobe AIDS, o jej vzniku a rozširovaní, boli poučení o najvhodnejšej ochrane pred šírením HIV. Prednáška bola doplnená aktuálnymi štatistikami. Okrem problematiky HIV/AIDS sa pani doktorka Imrišková dotkla aj súvisiacich problémov, a to užívanie drog, pohlavného zneužitia, prenosu pohlavných chorôb, antikoncepcie a pod. Srdečná vďaka patrí pani doktorke Imriškovej za zaujímavú prednášku pripravenú pre našich žiakov.

 • V týždni od 21. do 25. januára 2019 sa žiaci tried I.A, I.B a I.C zúčastnia Kurzu pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné športy (lyžiarsky výcvik). Kurz bude prebiehať v Spišskom Bystrom dochádzkovou formou (odchod autobusu spred školy 7:45 každý deň). Kurz je povinný. Všetky náklady sú hradené Ministerstvom školstva. Strava je zabezpečená (desiata, obed). Výstroj v prípade potreby zabezpečí škola. V prípade, že má žiak vážne zdravotné dôvody, absolvuje vyučovanie v škole podľa pokynov triednych učiteľov.

 • V stredu 16. januára 2019 sa v čase od 14:30 do 16:00 hod. uskutoční konzultačné rodičovské združenie.

 • Upozorňujeme študentov študujúcich podľa individuálneho učebného plánu, že v týždni od 14. do 18. januára 2019 sa uskutoční preskúšanie za 1. polrok šk. roka 2018/2019. Preskúšanie je nutné dohodnúť si s každým vyučujúcim individuálne vopred.

 • Na úvod všetkým prajem v novom roku len to najlepšie. Hlavne veľa zdravia a elánu v pracovnom aj osobnom živote .

  Keďže nám pekne sneží , je pripravená pre študentov, ktorí majú platné ISIC karty zaujímavá súťaž o skipasy.

  Verím, že to žiaci ocenia a radi sa zúčastnia.

  TU je link FB https://www.facebook.com/328158473954865/photos/a.337447863025926/1736353339802031/?type=3&theater

  Tu je link na kvíz:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSfGlvCgaLx_fGf8ic4Ir_qaYr_0NzFLrZoKKuvyI0vJFWGg/viewform

 • Vo štvrtok 20. decembra 2018 sa uskutočnil Vianočný stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnili desiati najlepší hráči školy. Súťažili systémom "každý s každým" a z namáhavého semifinále a finále nakoniec vzišli títo traja úspešní športovci: 1. miesto - Michal Chromý, IV.A, 2. miesto - Andrej Jeleňák, II.S, 3. miesto - Kristián Budinský, IV.A. Víťazom srdečne blahoželáme!

 • V rámci utužovania medzinárodných vzťahov a spolupráce navštívili pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci našej školy Jagellonského univerzitu v poľskom Krakove, ktorá ju druhou najstaršou školou tohto druhu v strednej Európe. Súčasťou programu bol aj návšteva významných kultúrnych pamiatok mesta, ku ktorým nepochybne patrí Wawelská katedrála, kráľovský hrad a stredoveké trhovisko.

 • Dňa 12.12.2018 sa vybraní študenti našej školy pridali k 4 000 študentom zo všetkých regiónov Slovenska, aby si zmerali úroveň svojej finančnej gramotnosti. Študenti boli testovaní prostredníctvom on-line Ekonomickej olympiády, do ktorej sa zapojilo 150 škôl pod záštitou spoločnosti INESS – Institute of Economic and Social Studies.

  Našu školu reprezentovalo 6 prvákov odboru Obchodný pracovník, traja štvrtáci odbor Obchod a podnikanie a traja študenti nadstavbového štúdia.

  Víťazom školského kola sa stal Dalibor Krempaský z II.S triedy, na druhom mieste skončil Michal Banáš zo IV.A a tretie miesto obsadil Kristián Budinský taktiež zo IV.A triedy.

 • Vo štvrtok 6. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády ľudských práv. Na 1. mieste sa umiestnil Dalibor Krempaský z II.S triedy, ktorý bude našu školu reprezentovať v okresnom kole súťaže. 2. miesto obsadil Michal Tarčák z II.S a 3. miesto Adam Fiačan z III.A triedy.

 • Žiaci nadstavbového štúdia a študijného odboru Obchod a podnikanie sa dňa 4.12.2018 zúčastnili seminára na tému Ochrana spotrebiteľa. Seminár viedla Katarína Zalaiová z Európskeho spotrebiteľského centra, ktoré pracuje pod Ministerstvom hospodárstva SR. Na prednáške boli uvedené konktrétne prípady, s ktorými sa spotrebitelia najčastejšie obracajú na spotrebiteľské centrum.

 • V školskom kole olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo dňa 28. novembra 2018 hodnotiaca komisia ocenila výsledky štyroch žiakov, a to takto:

  1. miesto: Patrik Zavacký IV.A

  2. miesto: Andrej Jeleňák II.S

  3. miesto: Štefan Bašista I.SB a Peter Talár I.B

  Víťazom srdečne blahoželáme.

 • Vážení rodičia, milí kolegovia, študenti a všetci prítomní!

  „Nadišla vzácna chvíľa, šťastní a hrdí pozeráme na týchto mladých a krásnych ľudí, ktorí zosobňujú naše sny, úsilie a tvorivé činy...“ príhovorom triednej učiteľky Mgr. Zuzany Presperinovej začala stužková slávnosť žiakov IV.A triedy študijného odboru Mechanik hasičskej techniky, ktorá sa uskutočnila v hoteli Agro Veľká Lomnica dňa 24. 11. 2018. O pár momentov z tejto slávnosti sa títo žiaci podelili aj s nami...viď Stužková slávnosť IV.A

 • V stredu 28. novembra 2018 riaditeľ našej školy Mgr. V. Kuzmiak prevzal ocenenie, ktoré získala redakčná rada školského časopisu AHA! za prácu v školskom roku 2017/2018. AHA! sa umiestnil v bronzovom pásme, čo je pri konkurencii 21 stredoškolských časopisov z celého kraja nemalý úspech. Vyhlásenie výsledkov VI. ročníka súťaže organizovanej Prešovským samosprávnym krajom v spolupráci s RO SSN v Prešove pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského sa konalo v Knižnici Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove.

 • Vo štvrtok 29. novembra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili mutlimediálnej prednášky Svet médií, ktorú pre nás pripravila Škola zážitkov Harvart z Martina. Pútavou formou nám postupne predstavili kompletnú históriu kinematografie (od prvého filmu na svete až po súčasnú tvorbu) a previedli nás spletitým svetom modernej reklamy. Okrem týchto základných častí predstavili ďalší rôzny mediálny obsah v podobe videoklipov, ktoré sa oplatí vidieť, filmových chýb, či klišé hollywoodskeho filmu. Program bol naozaj výborný, poučný, zábavný a skvelo vygradovaný.

 • Vo štvrtok 22. novembra 2018 si vybraní žiaci našej školy vyskúšali náročnú prácu prekladateľa. Naša škola totiž patrila medzi osem škôl, ktoré zo všetkých zaregistrovaných stredných škôl na Slovensku do medzinárodnej súťaže „JUVENES TRANSLATORS“ vybrala Európska komisia. Naši pedagógovia starostlivo zvážili svoj výber a do súťaže nominovali týchto žiakov: Kristián Budinský (IV.A) prekladal zo SJL do NEJ, Jakub Jónaš (III.A) a Michal Chromý (IV.A) si vybrali kombináciu anglického a slovenského jazyka, Enrico Sleboda (III.A) a Jozef Michaľák (III.A) využili svoje znalosti poľštiny, ktorú prekladali do svojho rodného jazyka. Súťažné texty prekladov budú hodnotené prekladateľmi Európskej komisie z príslušných jazykových oddelení generálneho riaditeľstva Komisie pre preklad, čím sa zaručí čo najvyššia kvalita hodnotenia a spravodlivé podmienky pre všetkých súťažiacich. Mená víťazov (jedného za každú krajinu) budú následne oznámené začiatkom februára 2019.

 • Dňa 21. novembra 2018 prebehlo školské kolo olympiády z anglického jazyka, ktorého sa zúčastnilo osem najlepších angličtinárov na našej škole. 1. miesto obsadil Kristián Budinský zo IV.A triedy, ktorý postupuje do okresného kola súťaže. Druhé miesto patrí Michalovi Banašovi zo IV.A a 3. miesto získala Štefánia Badovská zo IV.A triedy. Srdečne blahoželáme!

 • Dňa 20.11. 2018 sa študenti III.A a I.SA , I.SB zúčastnili vzdelávacieho cyklu Finančná akadémia od nadácie Partners. Cyklus prednášok je určený pre študentov maturitných ročníkov a jeho cieľom je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu. Lekcie Finančnej akadémie mapujú sektory finančného trhu a prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Finančná akadémia má šesť lekcií, pričom je možné absolvovať celý cyklus, ako i vybrané lekcie jednotlivo. Rozsah každej lekcie je dve vyučovacie hodiny. Naši študenti sa zúčastnili úvodnej lekcie a lekcie o hospodárení.

 • Projekt "GODZONE"

  V pondelok 12. novembra 2018 sa žiaci v rámci hodín náboženskej výchovy stretli s mladými ľuďmi z projektu GODZONE, ktorí im formou prednášky v sprievode hudobníkov predstavili state z evanjelia. Projekt Godzone je zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže a jeho predsedom PhDr. ThDr. Jánom Bucom, PhD., kňazom Katolíckej cirkvi, pracujúcim s mládežou a ďalšími katolíckymi inštitúciami.

 • Riaditeľ školy Mgr. Vasil Kuzmiak sa v pondelok 5. novembra 2018 zúčastnil slávnostného otvorenia náučného banského chodníka v Poprade-Kvetnici. Náučný chodník sa stal súčasťou Slovenskej banskej cesty zásluhou Baníckeho cechu horného Spiša. Je na ňom päť nových informačných tabúľ, ktoré okoloidúcim ponúkajú zaujímavé informácie o histórii banskej činnosti pod Tatrami. Projekt má slúžiť aj pre žiakov, ktorí sa v rámci exkurzie, či účelového cvičenia môžu dozvedieť niečo nové o histórii svojho regiónu.