Navigácia

V rámci vyučovania ...

Utorok 17. 7. 2018

- základné informácie

- kontaktné údaje úradu

- informácie o účele

Duálne vzdelávanie so spoločnosťou KAUFLAND

V školskom roku 2018/2019 je možnosť študovať u nás duálnou formou vzdelávania, čo znamená, že 50% štúdia žiaci absolvujú v škole a 50% v praxi, priamo na pracovisku.

 Duálne vzdelávanie so spoločnosťou BILLA

Duálne vzdelávanie poskytujeme v odbore Obchodný pracovník Duálne vzdelávanie ponúka množstvo benefitov - garanciu pracovného miesta, materiálne, finančné a motivačné benefity.

Duálne vzdelávanie so spoločnosťou DM drogérie markt

Študovať neznamená len sedieť nad knihami. Poď sa učiť, ako chutí skutočný život, v reálnom kontakte s ľuďmi!

Počet návštev: 2291566

Spojili sme sily a skrášlili našu školu...

  Novinky

  • Ukončenie školského roka 2017/2018 a odovzdávanie vysvedčení

   Školský rok 2017/2018 sa končí v piatok 29. júna 2018. Žiaci sa do školy dostavia o 8.00 hod. do zrkadlovej sály školy, následne im budú v jednotlivých triedach odovzdané vysvedčenia.

   Prajeme všetkým žiakom a pedagógom školy príjemné a slnečné prázdniny...

  • Do galérie Olympíjsky deň boli pridané fotografie.

  • Dňa 25.6.2018 sa o 13:30 hod. uskutoční klasifikačná porada. Žiakom I.A, I.S a III.A sa vyučovanie v tento deň skončí po 6. vyučovacej hodine.

  • Dňa 11.6.2018 sa o 14:00 hod. bude konať klasifikačná porada pre končiace tretie ročníky. Od 15:00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie pre rodičov žiakov tried: I.A, I.B, II.A, II.B, II.C, III.A a I.S. Rodičov týmto na ZRPŠ srdečne pozývame.

  • Dňa 5.6.2018 sa žiaci III.A a I.S zúčastnili odbornej exkurzie vo výrobnom závode Tatravagónka a.s., Poprad. Spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s. patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších výrobcov nákladných železničných vozňov a podvozkov v Európe. Priemerná ročná produkcia závodu je 2200 nákladných vagónov a 6500 podvozkov s 30 trhovým podielom na európskom trhu. Žiaci boli oboznámení s históriou podniku, výrobným a skladovacím procesom v rámci podniku.

  • Oznamujeme žiakom IV.A, IV.B a II.S, že slávnostné vyradenie maturantov prebehne v piatok 8. júna 2018 o 9.00 hod. v ich materských triedach. Dostavia sa aj žiaci, ktorí neboli pri maturitnej skúške úspešní, triedni učitelia im odovzdajú ich dokumentáciu.

  • - pre zväčšenie kliknite na nadpis alebo obrázok

   DOPLŇUJÚCE INFO PRE TRIEDY III.A A I.S !!!

   Žiaci III.A a I.S sa v dňoch 4.6. a 5.6.2018 zúčastnia odborných exkurzií. V pondelok 4.6.2018 navštívia Múzeum TANAPU v Tatranskej Lomnici. Zraz žiakov o 8.30 hod. na železničnej stanici v Poprade - doneste si preukazy na bezplatbú dopravu. Predpokladaný návrat o 11.30 hod, následne rozchod domov.

   V utorok 5.6.2018 sa žiaci zúčastnia exkurzie vo výrobnom podniku Tatravagónka a.s. Zraz žiakov o 9:15 hod. pred školou. Potrebné je primerane sa obliecť - dlhé nohavice, pevná obuv - nie sandále alebo žabky! Rozchod po ukončení exkurzie.

  • Minulý rok sa učitelia našej školy venovali úprave interiéru, tentoraz sa sústredili na skrášlenie átria. Vysadili množstvo kvetov a kríkov, ktoré nás už čoskoro potešia svojou vôňou i farbami.

  • Zatraktívniť štúdium na Strednej odbornej škole (SOŠ) na Okružnej ulici v Poprade by mala nová 3D učebňa. Ako pre agentúru TASR uviedol riaditeľ školy Vasil Kuzmiak, v lete by mali začať prvé stavebné úpravy a projekt by mal byť hotový do polovice budúceho roku. Výučba bude prebiehať nasledovne: V prvom ročníku zadajú žiakovi elektronickú úlohu, príde na odborný výcvik, dostane technické pomôcky, vojde do virtuálneho skladu, vyberie si materiál, vojde do virtuálnej dielne a tam vo virtuálnom svete úlohu zrealizuje. Potom prejde do ďalšej učebne, kde budú panelové steny a tam začne formou skladačiek prakticky skladať to, čo si pripravil. Viac informácií sa dozviete na vyššie uvedenom linku.

  • Koncom mája naši pedagógovia pripravili pre svojich žiakov rozmanité akcie. Dňa 24. mája 2018 triedy II.A, II.B a II.C navštívili spoločnosť Immergas Europe, s.r.o., kde sa oboznámili s najnovšími typmi tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. Hneď nasledujúci deň, 25. mája pripravila Podtatranská knižnica v Poprade pre žiakov druhého ročníka edukačnú aktivitu súvisiacu s vyhľadávaním kníh, dát, bibliografických záznamov a rešerší. V pondelok 28. mája triedy III.A, III.C a III.D navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora, ide teda o autentické miesto viažúce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny

  • Dňa 15.5.2018 sa žiaci III. C a III. D zúčastnili exkurzie do Technického a skúšobného ústavu v Tatranskej Štrbe. Privítal nás riaditeľ pobočky a predstavil nám históriu i súčasnosť a oblasť pôsobenia akreditovaného skúšobné laboratória. Skúšobné pracovisko pobočky v Tatranskej Štrbe skúša vlastnosti najmä týchto stavebných výrobkov: povrchové úpravy stien, protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií, náterové látky, malty na murovanie, omietkové zmesi, potery, výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií, lepidlá na obkladové prvky, zatepľovacie systémy, tesniace tmely, hydroizolačné a strešné fólie, geotextílie a izolačné sklá. V mechanickom laboratóriu nám predviedli skúšku tlakom na maltových trámčekoch. Laboratórium vykonáva skúšky náterových látok a ukázali nám moderné skúšobné meradlá a zariadenia. Videli sme aj komoru, kde sa skúšajú zatepľovacie systémy. Na vonkajšom polygóne sme porovnávali vzorky, ktoré boli uložené vo vonkajšom prostredí niekoľko rokov. Všetky informácie boli pre nás obohacujúce.

  • Vo štvrtok 17. mája 2018 sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia pre triedy III.B, III.C a III.D v čase od 15.00 do 17.00 hod.

  • Maturanti pozor!

   Vieme, že ste zvedaví na výsledky EČ MS .Po prihlásení sa menom a heslom môžete zistiť neoficiálne výsledky EČ MS (ľavý panel - vyučovanie, potom rozkliknúť maturita) Oficiálne výsledky budú doručené do školy predbežne 4.5.2018. Bližšie informácie dostanete u zástupkyne riaditeľa školy pre TV.

  • V piatok 27. apríla 2018 žiaci tried II.A, II.B, II.S /TEP, II.C, III.B a IV.A navštívia predajnú výstavu TatraExpo v Aréne Poprad. Žiaci odchádzajú spred školy po 3. vyučovacej hodine pod dohľadom pedagogického dozoru. Predpokladaný rozchod žiakov spred Arény Poprad je stanovený na cca 12.00 hod.

  • Dňa 16. apríla 2018 k nám do školy zavítali hudobníci z umeleckej agentúry AMOS, ktorí si pre našich žiakov pripravili výchovný koncert zameraný na finančnú gramotnosť. V 70–minútovom programe nám objasnili základné pojmy - čo sú to peniaze, akú funkciu má banka, čo je to bežný účet, ako si dať pozor na úverové produkty, čo je to zmluva, exekučné konanie, atď. Všetko prebiehalo v bezprostrednej atmosfére živých skladieb rockového charakteru.

  • V piatok 13. apríla 2018 k nám zavítala milá návšteva - pán Slavomír Kysel, podpredseda Baníckeho cechu horného Spiša s prvými absolventmi našej školy. S riaditeľom školy, Mgr. Vasilom Kuzmiakom si zaspomínali, v akých podmienkach naša škola vznikala - počiatky SOŠ siahajú do roku 1951, keď bolo založené „Učňovské stredisko pri výstavbe rudných baní“, ktoré v r. 1953 prevzali najprv Štátne pracovné zálohy a neskôr, v roku 1957 podnik Pozemné stavby Poprad. Pamätníkov potešilo, že stavbárska tradícia našej školy stále pretrváva, aj keď sa u nás vyučujú aj iné odbory strojárskeho a ekonomického zamerania.

  • Dňa 11. apríla 2018 sa žiaci tried II.B a II.C zúčastnia exkurzie do obchodných priestorov firiem SANAS, SIKO, DECODOM a OBI. Odchod žiakov je v sprievode pedagogického dozoru po skončení 1. vyučovacej hodiny. Rozchod žiakov bude po skončení akcie pri autobusovej stanici (cca o 13:30 hod.).