Navigácia

PROJEKT "ZELENÁ ŠKOLA"

Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola.

Aj naša škola sa tento rok zapojila do programu, v ktorom žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Budeme preto realizovať dlhodobé, praktické a vzdelávacie aktivity, ktoré budú mať reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia. Vyzývame  všetkých žiakov, aby o danej problematike v triedach porozmýšľali a navrhli konkrétne kroky, ktoré bude možné podporiť.

 

V rámci vyučovania ...

Nedeľa 22. 4. 2018

V školskom roku 2018/2019 je možnosť študovať u nás duálnou formou vzdelávania, čo znamená, že 50% štúdia žiaci absolvujú v škole a 50% v praxi, priamo na pracovisku. Duálne vzdelávanie poskytujeme v odbore Obchodný pracovník. Obchodní pracovníci majú možnosť absolvovať prax v spoločnosti BILLA, KAUFLAND alebo DM drogérieDuálne vzdelávanie ponúka množstvo benefitov - garanciu pracovného miesta, materiálne, finančné a motivačné benefity.

Počet návštev: 2221738

Spojili sme sily a skrášlili našu školu...

          progeCAD logo

                                

            

http://www.megaubytovanie.sk

                                                                                                

 

 

 

  Novinky

  • Dňa 16. apríla 2018 k nám do školy zavítali hudobníci z umeleckej agentúry AMOS, ktorí si pre našich žiakov pripravili výchovný koncert zameraný na finančnú gramotnosť. V 70–minútovom programe nám objasnili základné pojmy - čo sú to peniaze, akú funkciu má banka, čo je to bežný účet, ako si dať pozor na úverové produkty, čo je to zmluva, exekučné konanie, atď. Všetko prebiehalo v bezprostrednej atmosfére živých skladieb rockového charakteru.

  • V piatok 13. apríla 2018 k nám zavítala milá návšteva - pán Slavomír Kysel, podpredseda Baníckeho cechu horného Spiša s prvými absolventmi našej školy. S riaditeľom školy, Mgr. Vasilom Kuzmiakom si zaspomínali, v akých podmienkach naša škola vznikala - počiatky SOŠ siahajú do roku 1951, keď bolo založené „Učňovské stredisko pri výstavbe rudných baní“, ktoré v r. 1953 prevzali najprv Štátne pracovné zálohy a neskôr, v roku 1957 podnik Pozemné stavby Poprad. Pamätníkov potešilo, že stavbárska tradícia našej školy stále pretrváva, aj keď sa u nás vyučujú aj iné odbory strojárskeho a ekonomického zamerania.

  • Žiak III.A triedy Patrik Kubus dosiahol výnimočný úspech - 1. miesto na Majstrovstvách SR dorastu v kulturistike v kategórii "men's physique" a 4. miesto vo finále v kulturistike v kategórii nad 80 kg. Súťaž sa uskutočnila dňa 7. apríla 2018 v Sabinove. Srdečne blahoželáme!

  • Dňa 11. apríla 2018 sa žiaci tried II.B a II.C zúčastnia exkurzie do obchodných priestorov firiem SANAS, SIKO, DECODOM a OBI. Odchod žiakov je v sprievode pedagogického dozoru po skončení 1. vyučovacej hodiny. Rozchod žiakov bude po skončení akcie pri autobusovej stanici (cca o 13:30 hod.).

  • Vo štvrtok 12. apríla 2018 sa v čase od 15.00 do 16.30 hod. uskutoční konzultačné rodičovské združenie.

  • 26. 3. 2018

   Aktualizovali sme modul Prijímacie konanie

  • Žiaci končiacich maturitných ročníkov IV.A, IV.B a II.S sa dňa 21.3.2018 zúčastnili prednášky pracovníčok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny p. Ing. Kollárovej a p. Ing. Miterpachovej. Témou bol projekt EURES v oblasti zamestnanosti v Európskej únii. Zároveň boli žiaci oboznámení aj s oznamovacími povinnosťami voči UPSVaR po ukončení stredoškolského štúdia.

  • Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je elektronicky nastavená do 30.6. 2018.
   Do 30. 6. 2018 môžete využívať žiacke cestovné vo vlaku, v autobusoch a MHD, ktoré kontrolujú dátum platnosti čipu priložením karty k čítačke, (napr. vlaky zdarma).

   Vybrané autobusové spoločnosti ako SAD Bratislava, SAD Prešov a iné akceptujú aj vizuálnu platnosť Preukazu ISIC/EURO26 potvrdenú známkou 09/2018 pri platbe v hotovosti až do konca septembra (neprikladáte šoférovi kartu na čítačku, len ukážete známku).

  • Dňa 22.3.2018 sa študenti tried IV.A, IV.B, II.S, I.S zúčastnili seminára o podnikaní. Seminár viedol Ing. Litavec z poradenského centra Europa Direct. Počas dvoch vyučovacích hodín oboznámil žiakov so základnými aspektmi a krokmi pri začatí podnikania. Svoju prezentáciu spestril konkrétnymi príkladmi z praxe. Žiaci si zo seminára „odniesli“, nielen užitočné informácie pre svoju budúcnosť, ale i drobné propagačné predmety.

  • V stredu 21. marca 2018 Podtatranská knižnica pripravila pre žiakov II.Aa I.S triedy špeciálnu hodinu pod názvom "Kniha v rukách študentov", zameranú na praktickú prácu s knihou a seriálom. Súčasťou výuky bolo vyhľadávanie dokumentov na danú tému, vytvorenie bibliografického záznamu a rešerše o dokumente.