Navigácia

V rámci vyučovania ...

Pondelok 19. 11. 2018

REALIZÁCIA PROJEKTU S PODPOROU EURÓPSKEJ ÚNIE

Stredná odborná škola, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“.

Viac informácií o projekte: PROJEKT_SOS_Poprad.docx

       

- základné informácie

- kontaktné údaje úradu

- informácie o účele

Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania

V školskom roku 2018/2019 SOŠ remesiel a služieb organizuje Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania pre žiakov, ktorí nemajú ukončené základné vzdelanie (9. ročník ZŠ) a chcú nájsť lepšie uplatnenie na trhu práce. Prihlásiť sa môžete na sekretariáte školy.

Duálne vzdelávanie so spoločnosťou KAUFLAND

V školskom roku 2018/2019 je možnosť študovať u nás duálnou formou vzdelávania, čo znamená, že 50% štúdia žiaci absolvujú v škole a 50% v praxi, priamo na pracovisku.

 Duálne vzdelávanie so spoločnosťou BILLA

Duálne vzdelávanie poskytujeme v odbore Obchodný pracovník Duálne vzdelávanie ponúka množstvo benefitov - garanciu pracovného miesta, materiálne, finančné a motivačné benefity.

Duálne vzdelávanie so spoločnosťou DM drogérie markt

Študovať neznamená len sedieť nad knihami. Poď sa učiť, ako chutí skutočný život, v reálnom kontakte s ľuďmi!

Počet návštev: 2390102

Spojili sme sily a skrášlili našu školu...

http://www.megaubytovanie.sk

                                                                                                

 

 

 

Novinky

 • Projekt "GODZONE"

  V pondelok 12. novembra 2018 sa žiaci v rámci hodín náboženskej výchovy stretli s mladými ľuďmi z projektu GODZONE, ktorí im formou prednášky v sprievode hudobníkov predstavili state z evanjelia. Projekt Godzone je zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže a jeho predsedom PhDr. ThDr. Jánom Bucom, PhD., kňazom Katolíckej cirkvi, pracujúcim s mládežou a ďalšími katolíckymi inštitúciami.

 • Riaditeľ školy Mgr. Vasil Kuzmiak sa v pondelok 5. novembra 2018 zúčastnil slávnostného otvorenia náučného banského chodníka v Poprade-Kvetnici. Náučný chodník sa stal súčasťou Slovenskej banskej cesty zásluhou Baníckeho cechu horného Spiša. Je na ňom päť nových informačných tabúľ, ktoré okoloidúcim ponúkajú zaujímavé informácie o histórii banskej činnosti pod Tatrami. Projekt má slúžiť aj pre žiakov, ktorí sa v rámci exkurzie, či účelového cvičenia môžu dozvedieť niečo nové o histórii svojho regiónu.

 • Dňa 25. októbra 2018 sa v Aréne Poprad uskutočnila Burza práce a odborného vzdelávania, na ktorej naši pedagogickí zamestnanci a majstri odborného výcviku informovali žiakov 9. ročníka o mnohých výhodách štúdia na našej škole, ku ktorým patrí napr. vysoké percento našich absolvetov uplatnených na trhu práce, vyučovanie v moderných učebniach a dielňach, využite 3D technológií a virtuálnej reality v rámci praktického vyučovania a i. Naši partneri zo spoločností DM drogérie, Billa a Kaufland poskytli množstvo informácií o možnostiach duálneho vzdelávania u nás.

 • Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave aj tento rok zorganizovala celoslovenskú Olympiádu o Európskej únii. Partnerom tohtoročnej súťaže sa stala Informačná kancelária Európskeho parlamentu, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a europoslanci Jana Žitňanská, Monika Beňová a Ivan Štefanec. Olympiáda o Európskej únii je určená hlavne pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii. Dňa 23.10.2018 sa uskutočnilo elektronické kolo, do ktorého sa aktívne zapojili dva súťažné tímy. Z triedy III.A – Adam Fiačan, Jozef Šromovský, Enrico Sleboda, IV.A – Štefánia Badovská, Jakub Gallo, Filip Kalický. Vyhodnotenie elektronického kola prebehne do 28.10.2018 a 8 tímov postúpi do finálového kola v Trnave.

 • V týždni od 22.10. do 26.10.2018 si pripomíname Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. K danej udalosti žiaci I.A pripravili nástenku s informáciami o tomto týždni. K tejto udalosti je vypracovaná kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Ďalšie informácie je možné nájsť na stránke agentúry a to https://healthy-workplaces.eu/sk.

 • V stredu 17.októbra sa o 15:30 hod. uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia. Účasť rodičov nutná!

  Program:

  1. voľba zástupcu rodičov do rodičovskej rady

  2. schválenie príspevku ZRPŠ pre šk. rok 2018/2019

  3. informácia o čerpaní rozpočtu rodičovského združenia v minulom školskom roku

  4. schválenie rozpočtu rodičovského združenia na šk. rok 2018/19

  5. informácia o školskom poriadku

  6. rôzne

 • 1. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži

  Žiačka Štefánia Badovská obsadila 1. miesto v celoslovenskej súťaži žiakov v literárnom prejave "Ochrana pred požiarmi očami detí", ktorú vyhlásila Dobrovoľná požiarna ochrana SR.

 • V dňoch 4.-5. októbra 2018 sa naši žiaci učebného odboru murár Norbert Koky (II.A) a Tomáš Semančík (III.C) zúčastnili X. ročníka "Medzinárodnej súťaže praktickách zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore murár" v Nových Zámkoch. V súťaži dvojčlenných družstiev mali za úlohu nanášať farebnú omietku. V konkurencii odborných škôl z Nových Zámkov, Banskej Bystrice, Bratislavy a Jihlavy (ČR) obsadili žiaci našej školy 1. miesto.

 • Števka Badovská získala cenu Fair Play

  Vo štvrtok 4. októbra 2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže stredných škôl v cezpoľnom behu, na ktorom bola Štefánii Badovskej, žiačke IV.A triedy, udelená mimoriadna cena Fair Play za vysokošportové správanie počas pretekov.

 • V utorok 2. októbra 2018 sa žiaci vybraných tried zúčastnili besedy s členom Mestskej polície v Poprade, p. Jakubom. Témou besedy bola trestno-právna zodpovednosť mladých.

 • Informácia o konaní mimoriadneho termínu MS 2018

  Oznamujeme tým žiakom, ktorých sa to týka, že mimoriadny termín MS 2018 sa bude konať v dňoch 14.9.2018 a 17.9.2018. 14.9.2018 sa uskutoční praktická časť odbornej zložky MS , 17.9.2018 ústna forma internej časti MS a teoretická časť odbornej zložky MS.

 • V utorok 4.septembra sa uskutoční školenie BOZP všetkých žiakov školy. Žiaci sa dostavia do svojich tried ako na prvú vyučovaciu hodinu, t.j. o 7.50 hod. Účasť všetkých povinná!

  V stredu 5. septembra žiaci 1. až 3. ročníka absolvujú povinné účelové cvičenie. Žiaci IV.A a nadstavbového štúdia majú triednické hodiny.Žiaci III.A budú mať odborný výcvik. Viac informácií Vám podajú zajtra Vaši triedni učitelia.

 • Od 1. septembra 2018 sa mení názov našej školy na Strednú odbornú školu remesiel a služieb.

 • Opravné skúšky 2017/2018
  27. 8. 2018

  Pripomíname žiakom, ktorých sa to týka, že opravné skúšky za školský rok 2017/2018 sa uskutočnia 28.8.2018 v čase od 8:00 hod. Žiaci IV.A majú opravnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry 27.8.2018 tiež od 8:00 hod.

 • Do galérie Olympíjsky deň boli pridané fotografie.

 • Dňa 5.6.2018 sa žiaci III.A a I.S zúčastnili odbornej exkurzie vo výrobnom závode Tatravagónka a.s., Poprad. Spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s. patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších výrobcov nákladných železničných vozňov a podvozkov v Európe. Priemerná ročná produkcia závodu je 2200 nákladných vagónov a 6500 podvozkov s 30 trhovým podielom na európskom trhu. Žiaci boli oboznámení s históriou podniku, výrobným a skladovacím procesom v rámci podniku.

 • Minulý rok sa učitelia našej školy venovali úprave interiéru, tentoraz sa sústredili na skrášlenie átria. Vysadili množstvo kvetov a kríkov, ktoré nás už čoskoro potešia svojou vôňou i farbami.

 • Zatraktívniť štúdium na Strednej odbornej škole (SOŠ) na Okružnej ulici v Poprade by mala nová 3D učebňa. Ako pre agentúru TASR uviedol riaditeľ školy Vasil Kuzmiak, v lete by mali začať prvé stavebné úpravy a projekt by mal byť hotový do polovice budúceho roku. Výučba bude prebiehať nasledovne: V prvom ročníku zadajú žiakovi elektronickú úlohu, príde na odborný výcvik, dostane technické pomôcky, vojde do virtuálneho skladu, vyberie si materiál, vojde do virtuálnej dielne a tam vo virtuálnom svete úlohu zrealizuje. Potom prejde do ďalšej učebne, kde budú panelové steny a tam začne formou skladačiek prakticky skladať to, čo si pripravil. Viac informácií sa dozviete na vyššie uvedenom linku.