Navigácia

V rámci vyučovania ...

Utorok 18. 9. 2018

REALIZÁCIA PROJEKTU S PODPOROU EURÓPSKEJ ÚNIE

Stredná odborná škola, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“.

Viac informácií o projekte: PROJEKT_SOS_Poprad.docx

       

- základné informácie

- kontaktné údaje úradu

- informácie o účele

Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania

V školskom roku 2018/2019 SOŠ remesiel a služieb organizuje Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania pre žiakov, ktorí nemajú ukončený 9. ročník ZŠ. Prihlásiť sa môžete na sekretariáte školy.

Duálne vzdelávanie so spoločnosťou KAUFLAND

V školskom roku 2018/2019 je možnosť študovať u nás duálnou formou vzdelávania, čo znamená, že 50% štúdia žiaci absolvujú v škole a 50% v praxi, priamo na pracovisku.

 Duálne vzdelávanie so spoločnosťou BILLA

Duálne vzdelávanie poskytujeme v odbore Obchodný pracovník Duálne vzdelávanie ponúka množstvo benefitov - garanciu pracovného miesta, materiálne, finančné a motivačné benefity.

Duálne vzdelávanie so spoločnosťou DM drogérie markt

Študovať neznamená len sedieť nad knihami. Poď sa učiť, ako chutí skutočný život, v reálnom kontakte s ľuďmi!

Počet návštev: 2339915

Spojili sme sily a skrášlili našu školu...

http://www.megaubytovanie.sk

                                                                                                

 

 

 

Novinky

 • Informácia o konaní mimoriadneho termínu MS 2018

  Oznamujeme tým žiakom, ktorých sa to týka, že mimoriadny termín MS 2018 sa bude konať v dňoch 14.9.2018 a 17.9.2018. 14.9.2018 sa uskutoční praktická časť odbornej zložky MS , 17.9.2018 ústna forma internej časti MS a teoretická časť odbornej zložky MS.

 • V utorok 4.septembra sa uskutoční školenie BOZP všetkých žiakov školy. Žiaci sa dostavia do svojich tried ako na prvú vyučovaciu hodinu, t.j. o 7.50 hod. Účasť všetkých povinná!

  V stredu 5. septembra žiaci 1. až 3. ročníka absolvujú povinné účelové cvičenie. Žiaci IV.A a nadstavbového štúdia majú triednické hodiny.Žiaci III.A budú mať odborný výcvik. Viac informácií Vám podajú zajtra Vaši triedni učitelia.

 • Od 1. septembra 2018 sa mení názov našej školy na Strednú odbornú školu remesiel a služieb.

 • Otvorenie školského roka 2018/2019

  Školský rok 2018/2019 sa pre žiakov začína

  v pondelok 3. septembra 2018.

  Slávnostné otvorenie sa uskutoční v hale školy o 8.00 hod.

 • Opravné skúšky 2017/2018
  27. 8. 2018

  Pripomíname žiakom, ktorých sa to týka, že opravné skúšky za školský rok 2017/2018 sa uskutočnia 28.8.2018 v čase od 8:00 hod. Žiaci IV.A majú opravnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry 27.8.2018 tiež od 8:00 hod.

 • Do galérie Olympíjsky deň boli pridané fotografie.

 • Dňa 11.6.2018 sa o 14:00 hod. bude konať klasifikačná porada pre končiace tretie ročníky. Od 15:00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie pre rodičov žiakov tried: I.A, I.B, II.A, II.B, II.C, III.A a I.S. Rodičov týmto na ZRPŠ srdečne pozývame.

 • Dňa 5.6.2018 sa žiaci III.A a I.S zúčastnili odbornej exkurzie vo výrobnom závode Tatravagónka a.s., Poprad. Spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s. patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších výrobcov nákladných železničných vozňov a podvozkov v Európe. Priemerná ročná produkcia závodu je 2200 nákladných vagónov a 6500 podvozkov s 30 trhovým podielom na európskom trhu. Žiaci boli oboznámení s históriou podniku, výrobným a skladovacím procesom v rámci podniku.

 • Minulý rok sa učitelia našej školy venovali úprave interiéru, tentoraz sa sústredili na skrášlenie átria. Vysadili množstvo kvetov a kríkov, ktoré nás už čoskoro potešia svojou vôňou i farbami.

 • Zatraktívniť štúdium na Strednej odbornej škole (SOŠ) na Okružnej ulici v Poprade by mala nová 3D učebňa. Ako pre agentúru TASR uviedol riaditeľ školy Vasil Kuzmiak, v lete by mali začať prvé stavebné úpravy a projekt by mal byť hotový do polovice budúceho roku. Výučba bude prebiehať nasledovne: V prvom ročníku zadajú žiakovi elektronickú úlohu, príde na odborný výcvik, dostane technické pomôcky, vojde do virtuálneho skladu, vyberie si materiál, vojde do virtuálnej dielne a tam vo virtuálnom svete úlohu zrealizuje. Potom prejde do ďalšej učebne, kde budú panelové steny a tam začne formou skladačiek prakticky skladať to, čo si pripravil. Viac informácií sa dozviete na vyššie uvedenom linku.

 • Dňa 15.5.2018 sa žiaci III. C a III. D zúčastnili exkurzie do Technického a skúšobného ústavu v Tatranskej Štrbe. Privítal nás riaditeľ pobočky a predstavil nám históriu i súčasnosť a oblasť pôsobenia akreditovaného skúšobné laboratória. Skúšobné pracovisko pobočky v Tatranskej Štrbe skúša vlastnosti najmä týchto stavebných výrobkov: povrchové úpravy stien, protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií, náterové látky, malty na murovanie, omietkové zmesi, potery, výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií, lepidlá na obkladové prvky, zatepľovacie systémy, tesniace tmely, hydroizolačné a strešné fólie, geotextílie a izolačné sklá. V mechanickom laboratóriu nám predviedli skúšku tlakom na maltových trámčekoch. Laboratórium vykonáva skúšky náterových látok a ukázali nám moderné skúšobné meradlá a zariadenia. Videli sme aj komoru, kde sa skúšajú zatepľovacie systémy. Na vonkajšom polygóne sme porovnávali vzorky, ktoré boli uložené vo vonkajšom prostredí niekoľko rokov. Všetky informácie boli pre nás obohacujúce.

 • V piatok 27. apríla 2018 žiaci tried II.A, II.B, II.S /TEP, II.C, III.B a IV.A navštívia predajnú výstavu TatraExpo v Aréne Poprad. Žiaci odchádzajú spred školy po 3. vyučovacej hodine pod dohľadom pedagogického dozoru. Predpokladaný rozchod žiakov spred Arény Poprad je stanovený na cca 12.00 hod.

 • Dňa 16. apríla 2018 k nám do školy zavítali hudobníci z umeleckej agentúry AMOS, ktorí si pre našich žiakov pripravili výchovný koncert zameraný na finančnú gramotnosť. V 70–minútovom programe nám objasnili základné pojmy - čo sú to peniaze, akú funkciu má banka, čo je to bežný účet, ako si dať pozor na úverové produkty, čo je to zmluva, exekučné konanie, atď. Všetko prebiehalo v bezprostrednej atmosfére živých skladieb rockového charakteru.

 • V piatok 13. apríla 2018 k nám zavítala milá návšteva - pán Slavomír Kysel, podpredseda Baníckeho cechu horného Spiša s prvými absolventmi našej školy. S riaditeľom školy, Mgr. Vasilom Kuzmiakom si zaspomínali, v akých podmienkach naša škola vznikala - počiatky SOŠ siahajú do roku 1951, keď bolo založené „Učňovské stredisko pri výstavbe rudných baní“, ktoré v r. 1953 prevzali najprv Štátne pracovné zálohy a neskôr, v roku 1957 podnik Pozemné stavby Poprad. Pamätníkov potešilo, že stavbárska tradícia našej školy stále pretrváva, aj keď sa u nás vyučujú aj iné odbory strojárskeho a ekonomického zamerania.

 • Dňa 11. apríla 2018 sa žiaci tried II.B a II.C zúčastnia exkurzie do obchodných priestorov firiem SANAS, SIKO, DECODOM a OBI. Odchod žiakov je v sprievode pedagogického dozoru po skončení 1. vyučovacej hodiny. Rozchod žiakov bude po skončení akcie pri autobusovej stanici (cca o 13:30 hod.).

 • Vo štvrtok 12. apríla 2018 sa v čase od 15.00 do 16.30 hod. uskutoční konzultačné rodičovské združenie.

 • Žiaci končiacich maturitných ročníkov IV.A, IV.B a II.S sa dňa 21.3.2018 zúčastnili prednášky pracovníčok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny p. Ing. Kollárovej a p. Ing. Miterpachovej. Témou bol projekt EURES v oblasti zamestnanosti v Európskej únii. Zároveň boli žiaci oboznámení aj s oznamovacími povinnosťami voči UPSVaR po ukončení stredoškolského štúdia.

 • Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je elektronicky nastavená do 30.6. 2018.
  Do 30. 6. 2018 môžete využívať žiacke cestovné vo vlaku, v autobusoch a MHD, ktoré kontrolujú dátum platnosti čipu priložením karty k čítačke, (napr. vlaky zdarma).

  Vybrané autobusové spoločnosti ako SAD Bratislava, SAD Prešov a iné akceptujú aj vizuálnu platnosť Preukazu ISIC/EURO26 potvrdenú známkou 09/2018 pri platbe v hotovosti až do konca septembra (neprikladáte šoférovi kartu na čítačku, len ukážete známku).

 • Dňa 22.3.2018 sa študenti tried IV.A, IV.B, II.S, I.S zúčastnili seminára o podnikaní. Seminár viedol Ing. Litavec z poradenského centra Europa Direct. Počas dvoch vyučovacích hodín oboznámil žiakov so základnými aspektmi a krokmi pri začatí podnikania. Svoju prezentáciu spestril konkrétnymi príkladmi z praxe. Žiaci si zo seminára „odniesli“, nielen užitočné informácie pre svoju budúcnosť, ale i drobné propagačné predmety.

 • V stredu 21. marca 2018 Podtatranská knižnica pripravila pre žiakov II.Aa I.S triedy špeciálnu hodinu pod názvom "Kniha v rukách študentov", zameranú na praktickú prácu s knihou a seriálom. Súčasťou výuky bolo vyhľadávanie dokumentov na danú tému, vytvorenie bibliografického záznamu a rešerše o dokumente.