• Športový deň - lezecká stena Woodrock

     • Posledné dni strávené v škole sme si spríjemnili športovými aktivitami a návštevou lezeckej steny Woodrock v Poprade. Naši študenti a študentky si zmerali sily vo volejbalových zápasoch, kde čestné víťazstvo patrí tímu chlapcov z I.B. Oprášili sme aj bedmintonové rakety a na záver prvého  športového dňa sme si vypotené kalórie doplnili prechádzkou na zmrzlinu do centra mesta. Streda sa niesla v duchu horských športov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho regiónu. V skorých ranných hodinách nám pán Ing. Lavko ukázal ferratovú výstroj, pútavo opísal zážitky z horskej turistiky a ozrejmil základné pojmy. Následne sme sa vybrali na lezeckú stenu, kde na nás čakal príjemný chládok a ešte príjemnejší inštruktori lezenia. Študenti, ba aj učitelia, sa naučili základy lezenia, istenia a nejeden z nich sa odvážil vykročiť zo svojej komfortnej zóny.

     • Program pre žiakov v nasledujúcich dňoch - zmena!

     • Utorok 28.6.2022 - športový deň v areáli školy (od 8:00 do 12:00 hod., zraz žiakov pri bočnom vchode do školy)

      Streda 29.6.2022 - ferrata nácvik (telocvičňa školy, 8:00 hod.)

                                - lezecká stena Poprad-Západ (10:00 - 12:00 hod.)

      Štvrtok 30.6.2022 - 8:00 hod. odovzdávanie vysvedčení v jednotlivých triedach

      Upozorňujeme žiakov, že dňa 30.6. sa obedy vydávajú v čase od 10:30 do 11:30 hod.!
       

     • Záverečné skúšky

     • V dňoch 20.06. až 23.06.2022 sa uskutočnili záverečné skúšky v učebných odboroch murár, inštalatér a stolár. Cieľom záverečnej skúšky bolo overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardami a overenie, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. Záverečná skúška pozostávala z praktickej a ústnej časti. V praktickej
      časti záverečnej skúšky sa overovali zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme, inštalatéri svoje úlohy zhotovovali na výukových paneloch (podlahové vykurovanie, zapájanie ohrievača vody, prívod vody, zariaďovacia technika), murári sa predviedli pri realizácii keramického obkladu, úprave vnútornej omietky, stolári zhotovovali stolársky výrobok podľa vyžrebovanej dokumentácie. V teoretickej časti záverečnej skúšky sa overovali vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme.
      Tento školský rok sa zúčastnili skúšok prví absolventi duálneho vzdelávania  v učebnom odbore inštalatér. Žiaci sa v SDV vo firme Horník a.s., ktorá sa aktívne podieľala na príprave a realizácii záverečných skúšok.

     • 3. miesto v súťaži „Kôš za kôš“

     • Naša „dualistka “ z I. A Silvia Kalakajová získala krásne 3. miesto v rámci súťaže „Koš za kôš“ . Súťaž sa koná v Kauflande každoročne, žiaci majú vytvoriť darčekový kôš na ľubovoľnú tému. Za najkrajšie koše hlasujú zamestnanci . Silvia si za svoje umiestnenie prezvala na pobočke Kauflandu darčekový kôš. Srdečne gratulujeme. 

     • Technická olympiáda

     • Začiatkom júna sa uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády, v ktorej si svoje vedomosti overili žiaci učebných odborov 1. a 2. ročníka. V kategórii 1. ročník získal 1. miesto žiak I.B  Samuel Baran. Len o pár bodov za ním skončili jeho spolužiaci Matúš Kester a Patrik Vernarský. Medzi druhákmi exceloval Timotej Baran z II.B, 2. miesto obsadil Roman Glevaňák a 3. miesto Lukáš Vincler, obaja z II.B triedy. Srdečne blahoželáme!

     • Záverečné ročníkové práce Kaufland

     • 8.6. a 14.6. 2022   prezentovali ročníkové práce študenti I.,II. a III. ročníka, ktorí  vykonávajú prax s duálnym vzdelávaním od Kauflandu.  Tému, ktorú si dualisti vybrali podľa  vlastného uváženia  prezentovali pred komisiou, ktorá bola zložená zo zástupcov Kauflandu a MOV.  Prváci spracovali prezentáciu na tému „Môj pracovný deň v Kauflande“, druháci sa prezentovali s témami  „Pekárenské výrobky“  a „ Mlieko a mliečne výrobky“, žiačka  III. A predstavila vo svojej prezentácii  „Pulty od A po Z“ .   Projekty si zodpovedne pripravili s podporou hlavnej inštruktorky  a úspešne ich prezentovali .

     • Historický sprievod mestom

     • V dňoch 9. a 10. júna 2022 sa  naši žiaci zúčastnili  na Historickom sprievode mestom v rámci 8. ročníka Festivalu študentského remesla v Kežmarku. Festival chce poukázať na zručné ruky študentov a úspešnú prácu pedagógov. V rámci Festivalu sa v areáli Kežmarského hradu uskutočňujú súťaže mladých remeselníckych majstrov v rôznych odboroch, lampiónový sprievod , historický sprievod mestom, ohňová a bubnová show, remeselné dielničky a hry, strašidelný dom, atď.

     • Upozornenie pre žiakov študujúcich podľa IUP

     • Preskúšanie žiakov študujúcich podľa individuálneho učebnébného plánu sa uskutoční v termíne od 13.6. do 21.6.2022. Žiaci si preskúšanie s vyučujúcim daného predmetu dohodnú vopred, buď prostredníctvom edupage alebo osobne.

     • Exkurzia vo výrobnom podniku CHEMOSVIT FÓLIE s.r.o.

     • Študenti II.A triedy v študijnom odbore Obchodný pracovník sa v stredu 8.6.2022 zúčastnili exkurzie v spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., ktorá je najväčšou spoločnosťou skupiny CHEMOSVIT GROUP a zameriava sa na výrobu, zušľachťovanie a predaj obalových fólií. P. Kiska študentov previedol pracoviskom prípravy tlače a p. Kredátus študentom ukázal výrobu obalových materiálov, potlač, kašírovanie a rezanie obalového materiálu. Študenti sa zoznámili s pojmami hĺbkotlač, flexotlač a ofsetová tlač. Menovaným zamestnancom spoločnosti ďakujeme za pútavý výklad.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Termíny rodičovských združení

      Oznamujeme rodičom žiakov, že rodičovské združenia sú plánované v mesiaci jún nasledovne:

      9. júna 2022  v čase 15:00 hod.- 16:00 hod.    - pre triedy III. B a III.C

      14. júna 2022 v čase 15:00 hod. - 16:30 hod. - pre triedy I.A, I.B, I.C, I.D, II.A, II.B, II.C, III.A a I.S

      Rodičovské združenia sa budú konať dištančnou formou. Kontaktovať triedneho učiteľa môžete  telefonicky, mailom  a cez EduPage.

       

       

     • Riaditeľské voľno

     • Oznam pre žiakov II.A, III.B a I.S

      Oznamujeme žiakom a ich rodičom, že dňa 6.6.2022 majú žiaci tried II.A, III.B a I.S riaditeľské voľno. Vyučovanie pokračuje v utorok (7.6.2022). Žiaci ostatných tried sa v pondelok (6.6.2022) učia podľa platného rozvrhu.

       

     • IT Fitness Test 2022

     • Vyšehradská skupina Najväčší a bezplatný online test digitálnych zručností pre krajiny V4.

      Zapoj sa do IT Fitness Testu 2022 a môžeš vyhrať novučičkú konzolu Xbox Series X a ďalšie desiatky skvelých cien!

      https://itfitness.eu/sk/stranky/sutaz/

       

      https://itfitness.eu/sk/

      IT Fitness Test je najväčším testovaním IT zručností žiakov, študentov, učiteľov a širokej verejnosti na Slovensku. Cieľom je preverenie digitálnych zručností. Nájdite si cca hodinu času, test vypracujte na počítači alebo notebooku. Prosíme o zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov a pracovníkov školy do tohto testovania. 

    • Prezentácie ročníkových prác dm drogerie markt
     • Prezentácie ročníkových prác dm drogerie markt

     • V týchto dňoch  sa uskutočnili prezentácie projektových  ročníkových prác  žiakov odborného výcviku stredných škôl  z celého Slovenska, ktorý vykonávajú odbornú prax v systéme  duálneho vzdelávania vo firme dm drogerie markt.  Dievčatá svoje práce prezentovali  on – line formou. Ukázali svoje zručnosti a odborné vedomosti,  schopnosť pracovať v tíme. Veľmi nás teší, že  dualistky z I.A (Olšavská, Slovjaková, Švirlochová)  obsadili medzi svojimi rovesníčkami  I. miesto. Dievčatá z II.A (Bohunčáková K., Bohunčáková V., Vojteková) nasledujúci deň zopakovali výborný výkon a obsadili taktiež I. miesto. Úlohou žiakov prvého ročníka v rámci projektu je spoznať kľúčovú postavu v oblasti obchodu – zákazníka – jednotlivé typy a ako uspokojiť ich potreby, druháci sa zameriavajú na sortimentné skupiny a produkty.

      Dm drogerie markt v  rámci odborov Obchodný pracovník, Obchodná akadémia a pripravuje v duálnom systéme 114 žiakov na  pätnástich stredných školách po celom Slovensku.  Sme radi,  že máme možnosť spolupracovať  v oblasti duálneho vzdelávania s tak skvelým zamestnávateľom.

      Všetkým „dmkáčkam“  a ich certifikovaným inštruktorkám  gratulujeme  ku krásneho výkonu.

     • Literárna exkurzia na Liptove

     • Tento rok sme si Deň detí spríjemnili edukačným výletom na Liptov. V Liptovskom Mikuláši sme najprv navštívili evanjelickú faru, ktorá kedysi slúžila ako budova spolku Tatrín. Dozvedeli sme sa mnoho o založení tohto spolku, o jeho vedúcich osobnostiach (M.M.Hodža), ako aj o ďalších významných osobnostiach štúrovskej generácie. Zopakovali sme si, čo pre Slovákov znamenali „Žiadosti slovenského národa“. V centre Mikuláša sme si pozreli aj zubom času poznačenú synagógu na Hollého ulici, ktorá sa radí medzi najväčšie na Slovensku. Sprievodca z Múzea Janka Kráľa nám tu odprezentoval históriu kedysi početnej mikulášskej židovskej komunity. Pamätná tabuľa na priečelí pripomína vyše 800 obetí holokaustu odvlečených z Liptovského Mikuláša do koncentračných táborov. V podzemí Múzea Janka Kráľa sme si vyskúšali pár mučiacich nástrojov a na poschodí sme sa dozvedeli, že Juraj Jánošík nebol až taký hrdina, za akého ho v súčasnosti považujeme... V knižnici múzea sme objavili mnoho hodnotných zväzkov, výnimočných či už svojím vekom (najstaršie knihy pochádzali zo 16. storočia), alebo väzbou (knihy viazané v koži zo psa, či ľudskej koži). Po obede sme sa presunuli do blízkej dedinky Závažná Poruba, kde sme navštívili Rodný dom Milana Rúfusa. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavostí zo života tohto známeho básnika a vypočuli sme si pár úryvkov z jeho najznámejších básní.

      Foto viď Literárna exkurzia na Liptove .

    • Informácia pre záujemcov o štúdium na našej škole
     • Informácia pre záujemcov o štúdium na našej škole

     • Druhé kolo prijímacieho konania

      Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium  v školskom roku 2022/2023, že naša škola bude realizovať druhé kolo prijímacích skúšok . Termín doručenia prihlášky na našu školu je najneskôr do 13. júna 2022 (pondelok).

      Na školský rok 2022/2023 sú ešte voľné miesta v nasledujúcich študijných a učebných odboroch:

      Študijné odbory ( koná sa prijímacia skúška): 3667 K - technik - vodár vodohospodár - 6 miest

      Učebné odbory( žiaci sú prijímaní bez prijímacej skúšky) : 3355 H stolár - 3 miesta

                                                                                                   3661 H murár - 1 miesto

                                                                                                   3663 H tesár - 2 miesta

                                                                                                   3678 H inštalatér - 12 miest

                                                                                                   3686 F stavebná výroba - 9 miest

       

    • Rodičia a žiaci pozor!
     • Rodičia a žiaci pozor!

     • Oznam pre plnoletých žiakov, rodičov súčasných žiakov aj pre rodičov budúcich prvákov

      Vážení rodičia, vážení plnoletí žiaci,

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“)  sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.
      Z tohto dôvodu by sme Vás chceli požiadať o prejavenie záujmu rodičov resp. plnoletých žiakov o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.
      MŠVVaŠ SR plánuje zabezpečiť distribúciu antigénových samotestov na bezpečný návrat do škôl v školskom roku 2022/2023 na konci školského roka 2021/2022, aby rodičia a plnoletí žiaci dostali antigénové samotesty ešte pred letnými prázdninami.
      Vopred zdôrazňujeme, že rodičia aj plnoletí žiaci, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.


      Harmonogram zisťovania záujmu a preberania antigénových samotestov pre žiakov, okrem budúcich žiakov prvých a končiacich ročníkov

        1.  Škola zistí záujem o domáce antigénové samotesty od rodičov resp. plnoletých žiakov, prostredníctvom EDUPAGE, e-mailom do 3. júna 2022. Záujem je treba do tohto dátumu nahlásiť triednemu učiteľovi.
        2.  Škola na základe preukázateľného záujmu o antigénové samostesty od rodičov
      resp. plnoletých žiakov požiada príslušný regionálny úrad školskej správy o výdaj antigénových samotestov do 7. júna 2022.
        3.  Od 13. júna 2022 do 29. júna 2022  škola vyzdvihne požadovaný počet antigénových samotestov v stanovenom termíne na mieste určenom regionálnym úradom školskej správy daného kraja. Regionálny úrad školskej správy vydá antigénové samotesty po kontrole prejaveného záujmu od rodičov resp. plnoletých žiakov (informácia napr. doklad z EDUPAGE, alebo e-mailová komunikácia).
        4.  Škola antigénové samotesty odovzdá rodičom resp. plnoletým žiakom na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu do konca školského roka 2021/2022.

      Harmonogram zisťovania záujmu a preberania antigénových samotestov pre budúcich žiakov prvých ročníkov

        1.  Škola zistí záujem o antigénové samotesty od rodičov pre budúcich žiakov prvých ročníkov v školskom roku 2022/2023 najneskôr do 24. júna 2022 (napríklad e-mailom). Záujem rodičia prejavia do tohto dátumu na sekretariáte školy – buď e- mail, alebo na tel. čísle 052/7721876.
        2.  Akonáhle škola zistí preukázateľný záujem od rodičov o antigénové samostesty, požiada príslušný regionálny úrad školskej správy o výdaj antigénových samotestov.
        3.  Do 29. júna 2022  škola vyzdvihne požadovaný počet antigénových samotestov v stanovenom termíne na mieste určenom regionálnym úradom školskej správy daného kraja. Regionálny úrad školskej správy vydá antigénové samotesty po kontrole prejaveného záujmu od rodičov (napr. e-mailová komunikácia).
        4.  Škola antigénové samotesty odovzdá rodičovi na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu v rámci svojich organizačných možností tak, aby sa žiak mohol otestovať pred prvým nástupom do školy t.j. 5. septembra 2022.

      V obidvoch prípadoch bude presný dátum, čas a miesto odovzdávania testov oznámený cez EduPage. Sledujte našu stránku.


       

    • Literárna exkurzia spojená s prednáškou o holokauste
     • Literárna exkurzia spojená s prednáškou o holokauste

     • V stredu 1.6.2022 sa žiaci I.A, I.S a III.A zúčastnia literárnej exkurzie v Liptovskom Mikuláši a Závažnej Porube. Doprava je zabezpečená autobusom - odchod spred školy o 8:00 hod. Stravu si každý žiak zabezpečí sám. Cena na žiaka je 15 eur (autobus, vstupné a poistenie) s tým, že 10 eur sa žiakovi vráti 2.6.2022, ak v tomto školskom roku uhradil poplatok ZRPŠ. Žiaci z daných tried, ktorí sa exkurzie nezúčastnia, sa učia podľa rozvrhu III.A triedy, odboru OP.