Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva Obstaranie učebného vybavenia pre SOŠ remesiel a služieb Poprad 66 578.13 bez DPH 23.09.2019 01.10.2019 Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prílohy k výzve Obstaranie učebného vybavenia pre SOŠ remesiel a služieb Poprad 66 578.13 bez DPH 23.09.2019 01.10.2019 Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oznam Obstaranie učebného vybavenia pre SOŠ remesiel a služieb Poprad Zrušeniepostupu s DPH 23.09.2019 Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 súhrnná správa o zákazkách nad 1000 EUR bez DPH 01.04.2014-30.06.2014 Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad
VO: Súhrnná správa IV.Q/2013 Súhrnná správa o zákazkách bez DPH 01.10.-31.12.2013 Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad
VO: Súhrnná správa I.Q/2014 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9 bez DPH 01.01.-31.03.2014 Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad