Navigácia

V rámci vyučovania ...

Nedeľa 29. 5. 2016
Počet návštev: 1609060

 

 

          progeCAD logo

                                

            

http://www.megaubytovanie.sk

                                                                                                

 

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Ako každý rok, aj tentoraz sme v máji zorganizovali 3-dňový kurz na ochranu života a zdravia pre 2. ročník učebných a 3. ročník študijných odborov. Vo štvrtok sa konalo aj účelové cvičenie triedy I.A a II.A. Prvý deň KOŽAZ-u strávili žiaci v areáli školy, kde sa oboznámili s pravidlami správania sa v prírode, zopakovali si poskytovanie prvej pomoci a chlapcov potešila najmä streľba na terč zo vzduchovky. Streda a štvrtok boli venované pešej turistike. V stredu žiaci navštívili Štrbské Pleso, vo štvrtok (spoločne so žiakmi absolvujúcimi účelové cvičenie) sa električkou vyviezli do Starého Smokovca, odtiaľ pokračovali pešo na Hrebienok a na Reinerovu chatu. Počasie nám prialo a veselá nálada nám vydržala až do Popradu :) . Foto v albume  KOŽAZ a účelové cvičenie.

 • V rámci vzdelávacieho programu Európskej únie Erasmus nás v utorok 24. mája 2016 navštívili zástupcovia stredných škôl zo Švédska a Turecka (vedenie škôl, ich žiaci a lektori). Slovensko zastupovala SOŠ drevárska z Vranova nad Topľou. Pod vedením zahraničného lektora sa konala hodina anglického jazyka, po krátkej prestávke si všetci spoločne s našou matematikárkou Mgr. Jarkou Murínovou zopakovali základy goniometrie - Pytagorovu vetu, rovnostranný a rovnoramenný trojuholník. Lektorky zo Švédska ocenili možnosť osviežiť si svoje vedomosti zo strednej školy pod vedením skúsenej pedagogičky. Po obede vedenie zúčastnených škôl spolu s lektormi prediskutovali a porovnali možnosti rozvoja vzdelávania v daných krajinách, ako aj možnosť ďalšej spolupráce. Tešíme sa z príjemnej návštevy a veríme, že sa nám aj v budúcnosti podarí zorganizovať podobné zahraničné výmenné pobyty študentov a ich učiteľov.

 • O Z N A M

  Zmeny v programe na dni 24.5.2016(utorok) -   26.5.2016 (štvrtok):

  Utorok: II.B, II.C,II.D, III.B – KOŽaZ

       III.C a III.D – odborný výcvik

       II.S sa bude učiť v triede B 21

  Streda: II.B, II.C,II.D, III.B – KOŽaZ

 • V dňoch 25.-26. mája 2016 sa uskutoční praktická časť maturitných skúšok pre triedu IV.D a II.S.

  Pokyny pre IV.D odbor MHT: zraz 25. mája 2016 o 7.30 v miestnosti odborného výcviku č. A23.

  Ostatné odbory sa budú riadiť nasledujúcimi rozpismi:

 • V dňoch 24.5. až 26.5.2016 sa uskutoční povinný kurz na ochranu života a zdravia pre triedy II.B, II.C, II.D a III.B. Zraz v prvý deň, teda 24.mája je o 7.45 pred budovou školy. Miesto konania kurzu - areál školy, Vysoké Tatry. Zodpovedný: Mgr. V. Rusiňák. Žiaci, ktorí sú oslobodení od TSV, teda aj od KOŽAZ, prídu do školy a budú sa vyučovať v utorok a v stredu podľa rozvrhu II.A, vo štvrtok sa pripoja k triede IV.D odbor MHT.

 • 18. 5. 2016

  Aktualizovali sme modul Naša škola - história školy. Môžete si pozrieť, ako vyzerala naša škola vo svojich začiatkoch.

 • V nedeľu 15. mája 2016, sme sa zúčastnili na hasičskej súťaži v rámci Podtatranskej hasičskej ligy , ktorá sa konala v Spišskom Štiavniku. Šťastena nám priala a obsadili sme opäť krásne 2. miesto v kategórií dorastenci.  Súťaže sa zúčastnili členovia DHZ SOŠ Okružná Poprad v zložení: Matej Belicza, Filip Kalický, Patrik Zavacký, Patrik Kubus, Pavol Zolnierčík a Peter Kaduc.  

 • 12. 5. 2016

  Výsledkové listiny prijímacieho konania si môžete pozrieť v časti Prijímacie konanie. Upozorňujeme uchádzačov o štúdium v študijnom odbore Mechanik hasičskej techniky, že zápis prijatýách žiakov sa uskutoční už zajtra, t.j. v piatok 13. mája 2016 od 8.00 do 13.00 hod. na sekretariáte školy.

 • V nedeľu 8. mája 2016, sme úspešne absolvovali náš druhý požiarny útok na hasičskej súťaži v rámci Podtatranskej hasičskej ligy , ktorá sa konala v Spišskej Teplici. Obsadili sme  krásne 2. miesto v kategórií dorastenci!!! Súťaže sa zúčastnili členovia DHZ SOŠ Okružná Poprad v zložení: Matej Belicza, Filip Kalický, Patrik Zavacký, Patrik Svocák, Pavol Zolnierčík a zástupkyňa nežnejšieho pohlavia Štefánia Badovská. Foto : Druhé miesto v súťaži DHZ.

 • Prvé kolo prijímacích skúšok do študijného odboru Mechanik hasičskej techniky sa uskutoční v pondelok 9. mája 2016 v triede č. A22 od 8.00 hod. Uchádzači o štúdium absolvujú najprv test zo slovenského jazyka (60 minút) a následne o 9.15 hod. test z matematiky (60 minút).

  Druhé kolo prijímacích skúšok s rovnakým programom sa uskutoční vo štvrtok 12. mája 2016. V tento deň bude na stránke školy zverejnená aj výsledková listina  (približne o 12.00 hod.).