• Životopis

   • OSOBNÉ ÚDAJE

    Meno a priezvisko:    Mgr. Vasil Kuzmiak

    Telefón:                      0905 787664

    e-mail:                        soustavpp@sinet.sk

    Národnosť:                 slovenská

     

    VZDELANIE

    1996 - 1998                Metodické centrum Prešov

    príprava vedúcich pedagogických pracovníkov.

    1995 – 1997               Metodické centrum Prešov

    dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy

    1978 - 1983                Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Pedagogická fakulta v Prešove

    Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov ruský jazyk a literatúra -       

    zemepis

    1974 – 1978               Gymnázium Stará Ľubovňa

     

    PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

    01.09.2018 – doposiaľ           SOŠ remesiel a služieb - riaditeľ

    01.09.2008 – 31.08.2018       SOŠ Poprad - riaditeľ

    01.09.2007 – 31.08.2008       ZSŠ Poprad - riaditeľ

    01.09.1997 -  31.08.2007       SOU stavebné Poprad - riaditeľ

    01.09.1991 -  31.08.1997       ZŠ Švábovce - riaditeľ

    01.11.1990 – 31.08.1991       ZŠ Suchoňová Poprad – zástupca riaditeľa

    01.09.1990 – 30.10.1990       ZŠ Pod Lesom - učiteľ         

    01.09.1983 – 31.08.1990       SOU stavebné Poprad – učiteľ

     

    JAZYKOVÉ ZNALOSTI

    Nemecký jazyk:                     pasívne

    Ruský jazyk:                          aktívne

     

    ĎALŠIE SKÚSENOSTI A SCHOPNOSTI

    vodičský preukaz:                  B

    práca na PC:                           MS Windows – užívateľ, Microsoft Word - pokročilý, Microsoft Excel – pokročilý

    ďalšie:                                    organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívne a profesionálne vystupovanie, flexibilita