• Športový deň - lezecká stena Woodrock

      Posledné dni strávené v škole sme si spríjemnili športovými aktivitami a návštevou lezeckej steny Woodrock v Poprade. Naši študenti a študentky si zmerali sily vo volejbalových zápasoch, kde čestné víťazstvo patrí tímu chlapcov z I.B. Oprášili sme aj bedmintonové rakety a na záver prvého športového dňa sme si vypotené kalórie doplnili prechádzkou na zmrzlinu do centra mesta. Streda sa niesla v duchu horských športov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho regiónu. V skorých ranných hodinách nám pán Ing. Lavko ukázal ferratovú výstroj, pútavo opísal zážitky z horskej turistiky a ozrejmil základné pojmy. Následne sme sa vybrali na lezeckú stenu, kde na nás čakal príjemný chládok a ešte príjemnejší inštruktori lezenia. Študenti, ba aj učitelia, sa naučili základy lezenia, istenia a nejeden z nich sa odvážil vykročiť zo svojej komfortnej zóny.

     • Záverečné skúšky

      V dňoch 20.06. až 23.06.2022 sa uskutočnili záverečné skúšky v učebných odboroch murár, inštalatér a stolár. Cieľom záverečnej skúšky bolo overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardami a overenie, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. Záverečná skúška pozostávala z praktickej a ústnej časti. V praktickej
      časti záverečnej skúšky sa overovali zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme, inštalatéri svoje úlohy zhotovovali na výukových paneloch (podlahové vykurovanie, zapájanie ohrievača vody, prívod vody, zariaďovacia technika), murári sa predviedli pri realizácii keramického obkladu, úprave vnútornej omietky, stolári zhotovovali stolársky výrobok podľa vyžrebovanej dokumentácie. V teoretickej časti záverečnej skúšky sa overovali vedomosti žiakov vo vyžrebova

     • Technická olympiáda

      Začiatkom júna sa uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády, v ktorej si svoje vedomosti overili žiaci učebných odborov 1. a 2. ročníka. V kategórii 1. ročník získal 1. miesto žiak I.B Samuel Baran. Len o pár bodov za ním skončili jeho spolužiaci Matúš Kester a Patrik Vernarský. Medzi druhákmi exceloval Timotej Baran z II.B, 2. miesto obsadil Roman Glevaňák a 3. miesto Lukáš Vincler, obaja z II.B triedy. Srdečne blahoželáme!

     • Záverečné ročníkové práce Kaufland

      8.6. a 14.6. 2022 prezentovali ročníkové práce študenti I.,II. a III. ročníka, ktorí vykonávajú prax s duálnym vzdelávaním od Kauflandu. Tému, ktorú si dualisti vybrali podľa vlastného uváženia prezentovali pred komisiou, ktorá bola zložená zo zástupcov Kauflandu a MOV. Prváci spracovali prezentáciu na tému „Môj pracovný deň v Kauflande“, druháci sa prezentovali s témami „Pekárenské výrobky“ a „ Mlieko a mliečne výrobky“, žiačka III. A predstavila vo svojej prezentácii „Pulty od A po Z“ . Projekty si zodpovedne pripravili s podporou hlavnej inštruktorky a úspešne ich prezentovali .

     • Historický sprievod mestom

      V dňoch 9. a 10. júna 2022 sa naši žiaci zúčastnili na Historickom sprievode mestom v rámci 8. ročníka Festivalu študentského remesla v Kežmarku. Festival chce poukázať na zručné ruky študentov a úspešnú prácu pedagógov. V rámci Festivalu sa v areáli Kežmarského hradu uskutočňujú súťaže mladých remeselníckych majstrov v rôznych odboroch, lampiónový sprievod , historický sprievod mestom, ohňová a bubnová show, remeselné dielničky a hry, strašidelný dom, atď.

     • Exkurzia vo výrobnom podniku CHEMOSVIT FÓLIE s.r.o.

      Študenti II.A triedy v študijnom odbore Obchodný pracovník sa v stredu 8.6.2022 zúčastnili exkurzie v spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., ktorá je najväčšou spoločnosťou skupiny CHEMOSVIT GROUP a zameriava sa na výrobu, zušľachťovanie a predaj obalových fólií. P. Kiska študentov previedol pracoviskom prípravy tlače a p. Kredátus študentom ukázal výrobu obalových materiálov, potlač, kašírovanie a rezanie obalového materiálu. Študenti sa zoznámili s pojmami hĺbkotlač, flexotlač a ofsetová tlač. Menovaným zamestnancom spoločnosti ďakujeme za pútavý výklad.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

      Termíny rodičovských združení

      Oznamujeme rodičom žiakov, že rodičovské združenia sú plánované v mesiaci jún nasledovne:

      9. júna 2022 v čase 15:00 hod.- 16:00 hod. - pre triedy III. B a III.C

      14. júna 2022 v čase 15:00 hod. - 16:30 hod. - pre triedy I.A, I.B, I.C, I.D, II.A, II.B, II.C, III.A a I.S

     • Riaditeľské voľno

      Oznam pre žiakov II.A, III.B a I.S

      Oznamujeme žiakom a ich rodičom, že dňa 6.6.2022 majú žiaci tried II.A, III.B a I.S riaditeľské voľno. Vyučovanie pokračuje v utorok (7.6.2022). Žiaci ostatných tried sa v pondelok (6.6.2022) učia podľa platného rozvrhu.

     • IT Fitness Test 2022

      Vyšehradská skupina Najväčší a bezplatný online test digitálnych zručností pre krajiny V4.

      Zapoj sa do IT Fitness Testu 2022 a môžeš vyhrať novučičkú konzolu Xbox Series X a ďalšie desiatky skvelých cien!

      https://itfitness.eu/sk/stranky/sutaz/

      https://itfitness.eu/sk/

      IT Fitness Test je najväčším testovaním IT zručností žiakov, študentov, učiteľov a širokej verejnosti na Slovensku. Cieľom je preverenie digitálnych zručností. Nájdite si cca hodinu času, test vypracujte na počítači alebo notebooku. Prosíme o zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov a pracovníkov školy do tohto testovania.

  • Prihlásenie

  • Virtuálne dni otvorených dverí stredných škôl

  •    Podmienky prijatia do 1. ročníka                  

   • REALIZÁCIA PROJEKTU S PODPOROU EÚ

   • Stredná odborná škola, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“.

    Viac informácií o projekte: PROJEKT_SOS_Poprad.docx

     

  •          Jedálny lístok

   • Piatok05. 08.
   • zatiaľ žiadne údaje
  •                   Partneri

  •          Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom